ตรวจผลการเรียน | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ตรวจผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน 

  


                                                                                              

วิธีการตรวจผลการเรียน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนลงในช่อง เลขบัตร ปชช. 13 หลัก 
โดยพิมพ์ตัวเลขติดกัน ไม่ต้องใส่ - และไม่ต้องเว้นวรรค
จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา

หากไม่เจอข้อมูลให้ติดต่อสอบถามจากครูประจำชั้น
(ระบบใช้ข้อมูลจาก Schoolmis )
^