ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

“ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
❤️เราคือครอบครัวโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ☺️
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน. นะคะ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้วยดีเสมอมา
????ภาคเรียนที่ 2/2562 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก.ขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ ส่งบุตรหลาน มาเรียนที่นี่ ????‍????


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^