ข่าวสารโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวสารโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563
ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

04 พ.ค. 2563 0 163

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ​​​​​​​

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 ม.ค. 2563 0 121

เด็กหญิงยศวดี ชนะทัพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

24 ม.ค. 2563 0 151

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ได้รับคัดเลือกจาก สพป.สฎ. 2 ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน จากคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (10 มค 63) โดย ผอ.พิมลรัตน์ อิ่มแสวง และคณะครู

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

08 ม.ค. 2563 0 233

ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ของเรา เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ฝึกซ้อมโดย คุณครูพรสุดา แก้วสุวรรณ เหรียญทองแดง คัดลายมือ ป4-6 ระดับชาติ ฝึกซ้อมโดย คุณครูสายฝน สุขเจริญ

โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จาก สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณถาพภยใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่
โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จาก สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณถาพภยใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

06 ธ.ค. 2562 0 172

วันนี้ โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จากสพป.พัทลุง เขต1 จำนวน 45 คน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณภาพภายใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ตารางการแขงขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฏร์ธานี" โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางการแขงขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฏร์ธานี" โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

18 พ.ย. 2562 0 602

ภาษาไทย ป.๑ - ป.๓ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 วันที่23 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. - 10.00 น ป.๑ - ป.๓ การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 3 วันที่23 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ป.๑ - ป.๓ การแข

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

12 พ.ย. 2562 0 369

“ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ❤️เราคือครอบครัวโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ☺️ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน. นะคะ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้วยดีเสมอมา ????ภาคเรียนที่ 2/2562 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก.ขอบคุณที่ท่า

ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 2562
ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 2562

06 พ.ย. 2562 0 372

ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชม และให้กำลังใจนักเรียน

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

08 ต.ค. 2562 0 1,093

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

02 ต.ค. 2562 0 905

ผลการแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

24 ก.ย. 2562 0 728

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562 ลำดับ หมวดหมู่ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ นักเ

ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงาน

10 ก.ย. 2562 0 209

ผอ.พิมลรัตน์ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน งานสารสนเทศ และ ระบบประกันคุณภาพ ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

1
^