ข่าวสารโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวสารโรงเรียนวัดประตูใหญ่

กิจกรรม ไมโล กีฬาคือครูชีวิต
กิจกรรม ไมโล กีฬาคือครูชีวิต

08 ก.ค. 2567 0 16

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ไมโล กีฬาคือครูชีวิต ผล

มอบเกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2567)
มอบเกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2567)

03 ก.ค. 2567 0 19

ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามโรงเรียนวัดประตูใหญ่
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามโรงเรียนวัดประตูใหญ่

01 ก.ค. 2567 0 13

ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ผู้กำกับ-รองผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC (Professional Learning Community) บนฐานโรงเรียน กับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC (Professional Learning Community) บนฐานโรงเรียน กับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ

28 มิ.ย. 2567 0 23

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC (Professional Learning

รพ.สต.เสวียด ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่
รพ.สต.เสวียด ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่

21 มิ.ย. 2567 0 21

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 รพ.สต.เสวียด ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ณ ห้องกิจกรรม ประกอบไปด้วยการตรวจร่างกายทั่วไป สุขภาพช่อง-ปาก สุขภาพสายตาและการได้ยิน จากบริการ “โรงเรียนหมอพร้อม ช่วยเสริมสร้างสุขภ

กิจกรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การอ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การอ่าน

20 มิ.ย. 2567 0 14

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การอ่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสมุดอัจฉริยะ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการเขียน การพูด และการฟัง การเสริ

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2567
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2567

20 มิ.ย. 2567 0 21

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านและการใ

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567

13 มิ.ย. 2567 0 22

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน พร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผลการลงคะแนนเสียงทำให้ พรรคร

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

13 มิ.ย. 2567 0 25

“ครู คือ ผู้จุดประกายความฝันในใจศิษย์ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกิจกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์

สำนักงานเขตพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ

10 มิ.ย. 2567 0 12

ทางโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ขอขอบคุณ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ มอบหมายให้ นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ในการสำรวจความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นไปตามภารกิจ ทางโรงเรียนขอขอ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ "เรียนดี มีความสุข"
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ "เรียนดี มีความสุข"

31 พ.ค. 2567 0 64

มื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ เรียนดี มีความสุข โรงเรียนคุณ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

31 พ.ค. 2567 0 43

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ปีการศึกษา 2566

30 มี.ค. 2567 0 77

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบการประเมิณคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบการประเมิณคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

28 ก.พ. 2567 0 60

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบการประเมิณคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

27 ก.พ. 2567 0 366

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 สมัครตั้งแต่วันนี้ รับสิทธิพิเศษ (จำนวน 30 คนแรก) ชุดพละ เอี๊ยม กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน รับสมัครวันที่ 27ก.พ. - 8 มี.ค. 67 คุณสมบัติ อนุบาล 1 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี (

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

23 ก.พ. 2567 0 77

วันศุกร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐกานต์ ปังศรีวงค์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครบรอบ 106 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด
ครบรอบ 106 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด

22 ก.พ. 2567 0 89

ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อที่ระลึก ในโอกาสงานสานสัมพันธ์ วันบัณฑิตน้อย 106 ปี โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ขอเชิญทุกๆท่าน ร่วมจับจองเป็นเจ้าของ เสื้อที่ระลึก ครบรอบ 106 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด ท่านสามารถชำระค่าเสื้อได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

19 ก.พ. 2567 0 344

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สมัครตั้งแต่วันนี้ รับสิทธิพิเศษ (จำนวน 30 คนแรก) ชุดพละ เอี๊ยม กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียน คุณสมบัติ อนุบาล 1 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี (เกิด 17 พ.ค.63 - 16 พ.ค. 64) อนุบาล 2 อายุ 4 ปี (เกิด 17 พ.ค.62 - 16 พ.ค. 63) อนุ

การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าฉาง ปีการศึกษา 2566
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าฉาง ปีการศึกษา 2566

15 ก.พ. 2567 0 91

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐกานต์ ปังศรีวงค์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอท่าฉาง ณ โรงเรียนวัดบ่อมะปริง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยโรงเรีย

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

14 ก.พ. 2567 0 109

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางสาวณัฐกานต์ ปังศรีวงค์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ได้ดำเนินการสอบ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานค

^