ข่าวสาร | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวสาร

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

26 พ.ค. 2566 0 1

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๘๔๖๔๐๒๕๗ โรงเรียนวัดประตูใหญ https://aqa2.onesqa.or.th/api/documents/get_assessment_send_document/6976/pdf/QjI3MzE0

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

14 ธ.ค. 2565 0 977

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565 สรุปเหรียญรางวัล

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

01 ต.ค. 2565 0 343

ด้วยโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 305 คน ผู้

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

05 ก.พ. 2565 0 154

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อนุบาล 1 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562 (3 ขวบ) อนุบาล 2 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561 อนุบาล 3 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560 ชั้น ป.1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบปกติ (on-site) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบปกติ (on-site) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

17 ธ.ค. 2564 0 252

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ กำหนดเปิดภาคเรียน ในรูปแบบปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทางโรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On-line) และออนแฮนด์ (On-hand) ควบคู่กัน

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

28 ต.ค. 2564 0 273

โรงเรียนวัดประตูใหญ่กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND , ON-LINE , ON-DEMAND ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั

ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

26 ก.ย. 2564 0 219

รายนามผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. คุณครูเจียมจิต เพชรสังข์ 2. คุณครูสุภาพร เครือพัฒน์ 3. คุณครูวาสนา พรหมแช่ม 4. คุณครูพิพัฒน์ เอ้งเหมาะ

ชมรมกองทุนออมวันละบาท ตำบลเสวียด มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง จำนวน 1 ชุด
ชมรมกองทุนออมวันละบาท ตำบลเสวียด มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

25 มิ.ย. 2564 0 261

ชมรมกองทุนออมวันละบาท ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง จำนวน 1 ชุด 25 มิถุนายน 2564

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564

25 ก.พ. 2564 0 370

มอบเกียรติบัตรผลงานการเข้ารับการคัดเลือก “วัฒนธรรมวินิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด.ช.วิศนุ กรรณลา และ ด.ญ.ทิราภรณ์ มีนุสร รางวัล เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ด.ช.วิศนุ กรรณลา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ขอชื่นชมคุณงามความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติตนจนเป็น

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

19 ก.พ. 2564 0 1,152

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 อนุบาล 1 เกิดปี พ.ศ. 2560 - 16 พ.ค. 2561 (3 ขวบ) อนุบาล 2 เกิดปี พ.ศ. 2559 - 16 พ.ค. 2560 อนุบาล 3 เกิดปี พ.ศ. 2558 - 16 พ.ค. 2559 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล 3 ( เกิดปี พ.ศ. 2556 - 16 พ

ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่
ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่

26 ม.ค. 2564 0 437

ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่เรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ โดยมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีมติเห็นชอบให้งดพิธีการทางศาสนา โดยยังคงเปิดรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรีย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

29 พ.ย. 2563 0 571

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 1.1 ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่นๆ ที่สามารถทำการสอนใ

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563
ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

04 พ.ค. 2563 0 631

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ​​​​​​​

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 ม.ค. 2563 0 629

เด็กหญิงยศวดี ชนะทัพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

24 ม.ค. 2563 0 525

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ได้รับคัดเลือกจาก สพป.สฎ. 2 ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน จากคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (10 มค 63) โดย ผอ.พิมลรัตน์ อิ่มแสวง และคณะครู

^