ข่าวสาร | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวสาร

เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม “เวทีเปิดบ้าน” ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning "ลดขยะด้วยธนาคารขยะอัจฉริย"
เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม “เวทีเปิดบ้าน” ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning "ลดขยะด้วยธนาคารขยะอัจฉริย"

30 ต.ค. 2566 0 29

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่ นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม “เวทีเปิดบ้าน ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงแรม TK Conversations กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ

10 ส.ค. 2566 0 52

นางสาวสุภาพร บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ คณะครู บุคลากรการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566-2568
เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566-2568

10 ส.ค. 2566 0 43

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางสาวสุภาพร บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566-2568 โดยระดั

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ พ.ศ. 2566

10 ส.ค. 2566 0 55

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ พ.ศ. 2566 ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ พ.ศ. 2566 -------------------------------------------- โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

29 มิ.ย. 2566 0 410

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ดำเนินการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับพื

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

21 มิ.ย. 2566 0 44

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวสุภาพร บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ เป็นประธานในพิธี คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีอันเป็นวัฒนธรรมแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณครู และรับพรจากผู้อำนวยการ

การตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน ผ่านระบบ E-Service โรงเรียนวัดประตูใหญ่
การตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน ผ่านระบบ E-Service โรงเรียนวัดประตูใหญ่

12 มิ.ย. 2566 0 216

สามารถตรวจสอบผลการขาดเรียนของนักเรียนได้จากระบบ EService ของทางโรงเรียนในช่องทาง ต่อไปนี้ http://www.pratooyai.ac.th/eservice หรือสแกน QR Code หรือ กดผ่านเมนูของ Line Official โรงเรียนวัดประตูใหญ่ โดยสามารถตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เลือกที่เมนู ตรวจสอบวันข

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

12 มิ.ย. 2566 0 197

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ซึ่งนางสาวสุภาพร บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน 1.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได

ระเบียบโรงเรียนวัดประตูใหญ่ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566
ระเบียบโรงเรียนวัดประตูใหญ่ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566

08 มิ.ย. 2566 0 1,725

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 นักเรียนชาย ไว้ผมสั้นเกรียนทั้ง 3 ด้าน หรือรองหวีเบอร์ 1 หรือรองทรงสูง ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไป ตามความเหมาะสม นักเรียนหญิง ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไป ตามความเหมาะสม และมัดรวบให้เรียบร้อย (2) ระดับชั้นประถ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

26 พ.ค. 2566 0 49

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๘๔๖๔๐๒๕๗ โรงเรียนวัดประตูใหญ https://aqa2.onesqa.or.th/api/documents/get_assessment_send_document/6976/pdf/QjI3MzE0

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

14 ธ.ค. 2565 0 1,240

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565 สรุปเหรียญรางวัล

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

01 ต.ค. 2565 0 610

ด้วยโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 305 คน ผู้

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

05 ก.พ. 2565 0 208

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อนุบาล 1 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562 (3 ขวบ) อนุบาล 2 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561 อนุบาล 3 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560 ชั้น ป.1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบปกติ (on-site) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบปกติ (on-site) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

17 ธ.ค. 2564 0 330

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ กำหนดเปิดภาคเรียน ในรูปแบบปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทางโรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On-line) และออนแฮนด์ (On-hand) ควบคู่กัน

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

28 ต.ค. 2564 0 316

โรงเรียนวัดประตูใหญ่กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND , ON-LINE , ON-DEMAND ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั

ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

26 ก.ย. 2564 0 281

รายนามผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. คุณครูเจียมจิต เพชรสังข์ 2. คุณครูสุภาพร เครือพัฒน์ 3. คุณครูวาสนา พรหมแช่ม 4. คุณครูพิพัฒน์ เอ้งเหมาะ

^