กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND , ON-LINE , ON-DEMAND ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในภาพรวมทั้งประเทศและจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีความน่าเป็นห่วง เพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^