ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายนามผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
1. คุณครูเจียมจิต เพชรสังข์
2. คุณครูสุภาพร เครือพัฒน์
3. คุณครูวาสนา พรหมแช่ม
4. คุณครูพิพัฒน์ เอ้งเหมาะ

ขอคุณความดีที่คุณครูสั่งสมมา เกื้อหนุนให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีช่วงเวลาที่มีแต่ความสุขต่อจากนี้และตลอดไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^