ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาณ 2565
ไม่มีการรายงาน/ร้องเรียนการทุจริต
^