ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาร 2563
ไม่มีการรายงาน/ร้องเรียนการทุจริต
^