ป้ายกำกับ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ป้ายกำกับ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

05 ก.พ. 2565 0 51

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อนุบาล 1 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562 (3 ขวบ) อนุบาล 2 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561 อนุบาล 3 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560 ชั้น ป.1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบปกติ (on-site) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบปกติ (on-site) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

17 ธ.ค. 2564 0 114

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ กำหนดเปิดภาคเรียน ในรูปแบบปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทางโรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On-line) และออนแฮนด์ (On-hand) ควบคู่กัน

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประตูใหญ่

28 ต.ค. 2564 0 121

โรงเรียนวัดประตูใหญ่กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND , ON-LINE , ON-DEMAND ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั

ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

26 ก.ย. 2564 0 103

รายนามผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. คุณครูเจียมจิต เพชรสังข์ 2. คุณครูสุภาพร เครือพัฒน์ 3. คุณครูวาสนา พรหมแช่ม 4. คุณครูพิพัฒน์ เอ้งเหมาะ

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

19 ก.พ. 2564 0 798

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 อนุบาล 1 เกิดปี พ.ศ. 2560 - 16 พ.ค. 2561 (3 ขวบ) อนุบาล 2 เกิดปี พ.ศ. 2559 - 16 พ.ค. 2560 อนุบาล 3 เกิดปี พ.ศ. 2558 - 16 พ.ค. 2559 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล 3 ( เกิดปี พ.ศ. 2556 - 16 พ

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564

25 ก.พ. 2564 0 205

มอบเกียรติบัตรผลงานการเข้ารับการคัดเลือก “วัฒนธรรมวินิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด.ช.วิศนุ กรรณลา และ ด.ญ.ทิราภรณ์ มีนุสร รางวัล เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ด.ช.วิศนุ กรรณลา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ขอชื่นชมคุณงามความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติตนจนเป็น

ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่
ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่

26 ม.ค. 2564 0 325

ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่เรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ โดยมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีมติเห็นชอบให้งดพิธีการทางศาสนา โดยยังคงเปิดรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรีย

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563
ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

04 พ.ค. 2563 0 489

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ​​​​​​​

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

02 ต.ค. 2562 0 1,238

ผลการแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 ม.ค. 2563 0 478

เด็กหญิงยศวดี ชนะทัพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

08 ม.ค. 2563 0 795

ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ของเรา เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ฝึกซ้อมโดย คุณครูพรสุดา แก้วสุวรรณ เหรียญทองแดง คัดลายมือ ป4-6 ระดับชาติ ฝึกซ้อมโดย คุณครูสายฝน สุขเจริญ

โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จาก สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณถาพภยใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่
โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จาก สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณถาพภยใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

06 ธ.ค. 2562 0 510

วันนี้ โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จากสพป.พัทลุง เขต1 จำนวน 45 คน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณภาพภายใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ตารางการแขงขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฏร์ธานี" โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางการแขงขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฏร์ธานี" โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

18 พ.ย. 2562 0 905

ภาษาไทย ป.๑ - ป.๓ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 วันที่23 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. - 10.00 น ป.๑ - ป.๓ การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 3 วันที่23 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ป.๑ - ป.๓ การแข

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

12 พ.ย. 2562 0 1,226

“ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ❤️เราคือครอบครัวโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ☺️ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน. นะคะ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้วยดีเสมอมา ????ภาคเรียนที่ 2/2562 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก.ขอบคุณที่ท่า

ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 2562
ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 2562

06 พ.ย. 2562 0 809

ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชม และให้กำลังใจนักเรียน

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

08 ต.ค. 2562 0 1,866

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

24 ก.ย. 2562 0 1,112

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562 ลำดับ หมวดหมู่ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ นักเ

^