หน้าหลัก | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดประตูใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATPRATOOYAI
ที่อยู่ : หมู่ที่  8  บ้านหน้าวัด  ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ :  077461296
โทรสาร :  077461296
Email : [email protected]
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2461
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เสวียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 16 กม.

แผนที่โรงเรียนวัดประตูใหญ่

แผนผังโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

คลังความรู้

อ่านต่อ

^