บทความ แหล่งเรียนรู้ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บทความ แหล่งเรียนรู้

ประเพณีชักพระบก ตำบลเสวียด
ประเพณีชักพระบก ตำบลเสวียด

20 พ.ค. 2567 0 164

ประเพณีชักพระบก ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 300 ปีแล้ว และเชื่อกันว่าเป็นประเพณีเก่าแก่มีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่มีการชักพระบก โดยจัดขึ้นทุกปีของวันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)

รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต

29 มิ.ย. 2566 0 20,826

รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต บริการบนอินเทอร์เน็ต เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแบ่งปันความคิด ข้อมูล สารสนเทศ รวมถึงความรู้ โดยอาศัยเครื่องมือ เทคโนโลยีหรือบริก

พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

05 ธ.ค. 2565 0 774

พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระว

ศาสนา
ศาสนา

22 ม.ค. 2564 0 5,116

ความสำคัญของศาสนา 1. เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 2. เป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรม 3. เป็นศูนย์รวมจิตใจ 4. เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ หรือ พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน ของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ได้แก่ ม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

29 ธ.ค. 2563 0 233,805

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใช้งานเทคโนโลยี เช่นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จัดเก็บประมวลผล หรือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่นข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์

อาเซียน ASEAN
อาเซียน ASEAN

28 ธ.ค. 2563 0 855

คำขวัญ One Vision, One Identity, One Community (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) สัญลักษณ์อาเซียน ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดย

มารยาทไทย : การยืน การเดิน การนั่ง
มารยาทไทย : การยืน การเดิน การนั่ง

25 ธ.ค. 2563 0 58,628

การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ การยืนกับผู้ใหญ่ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรยืนตรงหน้าผู้ใหญ่ แต่ควรยืนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ดังนี้คือ ยืนตรง ขาชิดปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย มือทั้งสองแนบชิดข้าง ท่าทางสำรวม การยืนตามลำพัง ขาทั้งสองข้างชิดกัน หรืออยู่ในท่าพักแขน ปล่อย แนบลำตัวห

การป้องกันตัวจากโควิด-19 (Covid-19)
การป้องกันตัวจากโควิด-19 (Covid-19)

23 ธ.ค. 2563 0 1,055

โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล อาการทั่วไปมีดังนี้ มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแด

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

23 ธ.ค. 2563 0 172,748

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย ยุคก่อนสุโขทัย นับช่วงเวลาก่อนการตั้งอาณาจักรสุโขทัย เช่น อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น ศิลาจารึก เหรียญจารึก สมัยสุโขทัย ตั้งแต่การสถาปนากรุงสุโขท

ข้อตกลงในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ข้อตกลงในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

23 ธ.ค. 2563 0 9,747

ข้อตกลงในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ข้อตกลงในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นข้อตกลงที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น มีดังนี้ 1. ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม 1.1 ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน หรือด่าทอผู้อื่น 1.2 ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามพจนานุกรมและเหมา

การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ต

23 ธ.ค. 2563 0 6,189

การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ต รูปแบบการสืิบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 1.การสืบค้นแบบ Index Directory เป็นการสืบค้นจากหัวข้อต่างๆที่ได้มีการจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้แล้ว 2.การสืบค้นแบบ Search Engine เป็นการสืบค้นบริการทางอินเตอร์เน็ตโดยเป็นการสืบค้นแบบระบุคำ

บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ด้วย L7-Filter บนอุปกรณ์ Mikrotik RouterBoard
บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ด้วย L7-Filter บนอุปกรณ์ Mikrotik RouterBoard

01 พ.ค. 2563 0 4,459

การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยอุปกรณ์ Mikrotik โดยใช้ Firewall Layer7 ในการบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับอินเตอร์เน็ตในหน่วยงาน โรงเรียน หอพัก

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

15 ก.ย. 2562 0 1,188

1. โปรแกรมวิเคราะห์บุคลิกภาพพฤติกรรมความถนัดเชิงจิตวิทยา (Hibit Scan) 2. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ(True ปลูกปัญญา)

1
^