บทความ แหล่งเรียนรู้

บทความ แหล่งเรียนรู้

บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ด้วย L7-Filter บนอุปกรณ์ Mikrotik RouterBoard
บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ด้วย L7-Filter บนอุปกรณ์ Mikrotik RouterBoard

01 พ.ค. 2563 0 224

การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยอุปกรณ์ Mikrotik โดยใช้ Firewall Layer7 ในการบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับอินเตอร์เน็ตในหน่วยงาน โรงเรียน หอพัก

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

15 ก.ย. 2562 0 309

1. โปรแกรมวิเคราะห์บุคลิกภาพพฤติกรรมความถนัดเชิงจิตวิทยา (Hibit Scan) 2. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ(True ปลูกปัญญา)

1
^