บุคลากรโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บุคลากรโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสาวมณีนุช ปานแดง

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายจรัญ บุญแก้วครุฑ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวจนัฏนันท์ ชาตะกูล

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ ทองปลอด

  ครู (อัตราจ้าง)

^