บุคลากรโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บุคลากรโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายสุพศิน เงินส่ง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ เงินส่ง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เกียรตินอก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ์ สิทธิเกษมกิจ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววิรวรรณ์ อนุอินทร์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางปิยะวรรณ เวชสุวรรณ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวนริศา อินทรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ภูเด่นไสย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน ช่วยเชิด

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวระพีพรรณ ปราบกรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวปวิตรา ณ นคร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกุลณิชชา ชนะสงคราม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอังคณา รัตนพันธ์

  ครู คศ.1

^