นับถอยหลัง O-NET,RT,NT ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

นับถอยหลัง O-NET,RT,NT ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

O-NET 10 ก.พ. 2567
นับถอยหลังสู่การสอบ O-NET ป.6
RT 14 ก.พ. 2567
นับถอยหลังสู่การสอบ RT ป.1
NT 28 ก.พ. 2567
นับถอยหลังสู่การสอบ NT ป.3  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^