ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่เรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โดยมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีมติเห็นชอบให้งดพิธีการทางศาสนา โดยยังคงเปิดรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถโอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารออมสิน สาขาท่าฉาง
ชื่อบัญชี “เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่”
เลขที่บัญชี 020-1-4948613-4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^