โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564

มอบเกียรติบัตรผลงานการเข้ารับการคัดเลือก “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด.ช.วิศนุ กรรณลา และ ด.ญ.ทิราภรณ์ มีนุสร รางวัล
”เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน”ด.ช.วิศนุ กรรณลา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ขอชื่นชมคุณงามความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติตนจนเป็นที่ประจักษ์
ขอบคุณผู้ปกครองและคุณครูที่ได้ให้การอบรมนักเรียนมาอย่างดียิ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^