ผอ.กมลทิพย์ ศรีเมฆ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใ

ผอ.กมลทิพย์ ศรีเมฆ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใ

^