ทัศนศึกษา ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 - พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ทัศนศึกษา ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 - พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน

1
^