พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดท่าเสวียด | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดท่าเสวียด

1
^