ลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดท่า ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดท่า ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง

^