พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

1
^