ข่าวสาร | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวสาร

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564

25 ก.พ. 2564 0 474

มอบเกียรติบัตรผลงานการเข้ารับการคัดเลือก “วัฒนธรรมวินิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด.ช.วิศนุ กรรณลา และ ด.ญ.ทิราภรณ์ มีนุสร รางวัล เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ด.ช.วิศนุ กรรณลา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ขอชื่นชมคุณงามความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติตนจนเป็น

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

19 ก.พ. 2564 0 1,257

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 อนุบาล 1 เกิดปี พ.ศ. 2560 - 16 พ.ค. 2561 (3 ขวบ) อนุบาล 2 เกิดปี พ.ศ. 2559 - 16 พ.ค. 2560 อนุบาล 3 เกิดปี พ.ศ. 2558 - 16 พ.ค. 2559 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล 3 ( เกิดปี พ.ศ. 2556 - 16 พ

ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่
ประกาศเรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่

26 ม.ค. 2564 0 467

ประกาศโรงเรียนวัดประตูใหญ่เรื่อง ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดประตูใหญ่ โดยมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีมติเห็นชอบให้งดพิธีการทางศาสนา โดยยังคงเปิดรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรีย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

29 พ.ย. 2563 0 608

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 1.1 ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่นๆ ที่สามารถทำการสอนใ

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563
ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

04 พ.ค. 2563 0 693

ผอ.กมลทิพย์ และคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ​​​​​​​

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 ม.ค. 2563 0 671

เด็กหญิงยศวดี ชนะทัพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

24 ม.ค. 2563 0 551

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ได้รับคัดเลือกจาก สพป.สฎ. 2 ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน จากคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (10 มค 63) โดย ผอ.พิมลรัตน์ อิ่มแสวง และคณะครู

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

08 ม.ค. 2563 0 1,296

ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ของเรา เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ฝึกซ้อมโดย คุณครูพรสุดา แก้วสุวรรณ เหรียญทองแดง คัดลายมือ ป4-6 ระดับชาติ ฝึกซ้อมโดย คุณครูสายฝน สุขเจริญ

โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จาก สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณถาพภยใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่
โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จาก สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณถาพภยใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

06 ธ.ค. 2562 0 725

วันนี้ โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จากสพป.พัทลุง เขต1 จำนวน 45 คน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ ระบบประกันคุณภาพภายใน ของ โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ตารางการแขงขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฏร์ธานี" โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางการแขงขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฏร์ธานี" โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

18 พ.ย. 2562 0 1,051

ภาษาไทย ป.๑ - ป.๓ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 วันที่23 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. - 10.00 น ป.๑ - ป.๓ การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 3 วันที่23 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ป.๑ - ป.๓ การแข

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

12 พ.ย. 2562 0 1,747

“ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ❤️เราคือครอบครัวโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ☺️ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน. นะคะ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้วยดีเสมอมา ????ภาคเรียนที่ 2/2562 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก.ขอบคุณที่ท่า

ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 2562
ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 2562

06 พ.ย. 2562 0 992

ผอ.พิมลรัตน์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชม และให้กำลังใจนักเรียน

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

08 ต.ค. 2562 0 2,709

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

02 ต.ค. 2562 0 1,634

ผลการแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

24 ก.ย. 2562 0 1,251

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562 ลำดับ หมวดหมู่ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ นักเ

ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงาน

10 ก.ย. 2562 0 1,214

ผอ.พิมลรัตน์ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน งานสารสนเทศ และ ระบบประกันคุณภาพ ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

^